دکتر نازی باجغلی

دندانپزشک عمومی


برنامه هفتگی

روش سفيد كردن درمنزل

روش سفید كردن نوع Day White 3(مربوط بهبيماران مطب) :

دستورالعمل :
1 ـ ابتدا دندانهای خود را مسواك نموده و سپس برای تمیز كردن مابین دندانها از نخ دندان استفاده كنید .درپوش پلاستیكی را از روی سرنگ برداشته و نوك مخلوط كننده سرنگ را به جای آن نصب نمائید.

2 ـ پس از برداشتن كلاهك آبی رنگ از نوك مخلوط كننده یك قطره ژل سفیدكننده را بر سطح داخل لبه بیرونی هریك از حفره های قالب پلاستیكی دندان ها بچكانید .چنانچه دندان های شما كوچك یا بزرگ باشد به همان نسبت اندازه قطره تغییر میكند.بعد ازچكانیدن هر قطره آن را بوسیله نوك مخلوط كننده در سطح حفره پخش نمائید.هر سرنگ به 6 قسمت تقسیم و مندرج شده و به ازای هر 2 قالب دندان حدودا یك درجه برای یك نوبت توصیه می گردد.

3 ـ پس از چكانیدن قطرات ژل سفیدكنننده بر سطح حفره های قالب پلاستیكی دندانهای فك بالا و پایین كلاهك آبی رنگ محافظ را به روی نوك مخلوط كننده سرنگ بگذارید و سپس درپوش پلاستیكی سرنگ را با نوكمخلوط كننده تعویض نمائید (به حالت قبل از مصرف در آورید )

4 ـ قالب های محتوی ژل سفید كنندهرا برروی دندان ها بگذارید.دقت نمائید كه با فشار دادن ،ژل سفیدكننده از قالب ها بیرون نزند و مطمئن شوید كه قالب ها به درستی و كاملا بر روی سطح دندان ها قرار گیرد .شما ممكن اس پس از قراردادن قالب بر روی دندان ها،حبابهایی درون ژل سفید كننده مشاهده نمائید .تشكیل این حباب ها خود بخشی از روند سفیدنمودن دندان ها می باشد.

5 ـ ژل اضافی بیرون زده شده از قالب ها را بوسیله انگشت یا مسواك خشك پاك نمائید.چنانچه سفیدشدن لثه خود را مشاهده نمودید،مطلع باشید این حالت موقتی بمده و حدود 5 تا 10 دقیقه به طول خواهد انجامید و این خود یكی از عالئم زیادتر از حد معمول ژل سفیدكننده می باشد كه باید در دفعات بعدی كمتر مصرف نمائید.

6 ـ قالب ها را به مدت 15 دقیقه بر روی دندان های خود نگهدارید.
(استفاده بیش از 15 دقیقه تاثیر بیشتری نخواهد داشت )

7 ـ بعد از هر كاربرد قالب ها را از دهان بیرون آورده و با آب و مسواك لثه ها ودندانهای خود را از ژل پاك نمائید.قالب ها را نیز با آب سرد بشوئید (آب گرم ممكن است باعث خرابی قالبها گردد).با استفاده از پارچه نخی یا مسواك ،هرگونه ژل باقیمانده در قالب را خاج نمائید و آنها را در داخل قوطی در جای خشك و خنك قرار دهید.

8 ـ دستورالعملهای 1 تا 7 را جهت استفاده در نوبت های بعدی تكرار نمائید. برای كسب بهترین نتیجه ،از ژل سفیدكننده در دو نوبت یكی در ابتدای روز و دیگری در انتهای شب قبل از خواب استفاده نمائید.

دقت فرمائید كه :
دستورالعمل های تكمیلی استفاده از ژل سفیدكننده

انجام دهید.
1 ـ بعد از هر نوبت استفاده از سرنگ حاوی ژل سفید كننده ،كلاهك محافظ آبی رنگ كوچك رب بر روی نوك مخلوط كننده قرار دهید و سپس نوك را از روی سرنگ برداشته و درپوش تمیز پلاستیكی را جایگزین نمائید.

2 ـ در طول درمان ،مصرف توتون ،دخانیات ،چای ،قهوه و نوشیدنی های تیره رنگ حاوی كولا را كاهش دهید زیرا این مواد ممكن است در روند سفید كردن دندان تاثیر منفی گذاشته و حتی مجددا آنها را تیره نماید.

3 ـ بهداشت دهان را در طول مدت سفید كردن دندانها كاملا رعایت فرمائید.

4 ـ فاصله زمانی بین هر نوبت استفاده از ژل سفید كننده از ژل سفید كننده حداقل از یك ساعت بیشتر باشد.

انجام ندهید .
1 ـ به هیچ عنوان در هنگام بارداری ،شیر دادن ،بیماران قلبی حاد ،بیماران دیابتی ،بیماران دارای دندان های حساس و افراد زیر 16 سال سن از ژل سفیدكننده استفاده ننمایند.

2 ـ هرگز قالب پلاستیكی دندانها را لبریز از ژل سفید كننده ننمائیدزیرا ممكن است باعث حساس شدن یا تحریك لثه گردد و فقط قطره ژل سفیدكننده را بهمقدار نشان داده شده برروی هر حفره از قالب پلاستیكی دندان بچكانید .البته پس از چكانیدن هر قطره آن رابا نوك مخلوط كننده كاملا بر سطح داخل لبه بیرونی هر حفره دندان پخش نمائید .بخاطر داشته باشید هر درجه از سرنگ،نشانگر استفاده ژل سفید كننده برای حدودا یك نوبت بر روی دو قالب می باشد.

3 ـ از تناول غذاها و میوه ها و بخصوص و نوشیدن آب میوه های حاوی سیتریك در زمان استفاده از ژل سفیدكننده خودداری نمائید.

4 ـ سرنگهای حاوی ژل سفیدكننده را در محل خشك و خنك نگهداری نموده و هرگز آنها را درون فریزر و یا یخچال قرار ندهید.

5 ـ در طول زمان به كارگیری و استفاده از ژل سفیدكننده برروی دندانها در دهان ،از خوردن ،آشامیدن و یا كشیدن سیگار خودداری نمائید.

برای بهترین نتیجه :حداقل زمان درمان 2هفته تمام می باشد.
نوبت های استفاده از ژل سفیدكننده باید منظم بوده و قطع نگردد.بدیهی است در صورت عدم استفاده یك یا چند نوبت فمدت زمان سفیدشدن دندانها طولانی تر خواهد شد.ازدیاد زمان تماس ژل با دندانها (حداكثر تا یك ساعت) یا تمدید نوبت های استفاده (حداكثر نوبت های استفاده در طول شبانه روز دو مرتبه )،باعث تسریع در سفید شدن دندان ها خواهد شد.

بطور كلی :
غیرطبیعی نخواهد بود چنانچه شما در قسمتی از قالب پلاستیكی دندان ،رنگ تیره مشاهده نمائید.زیرا در آن قسمت ممكن است دندان شما بوسیله آمالگام (نوعی مواد كه با آن دندان را پر می كنند )مدت زمانی قبل پر شده باشد و به كارگیری ژل سفید كننده باعث اكسیداسیون سطح پر شده این دندان می گردد.سطوح دندان های نزدیك به لثه ممكن است زمان بیشتری نسبت به سطوح لبه جونده لبه دندان ها برای سفیدشدن لازم داشته باشد و باید توجه داشت كه سطوح نزدیك به لثه كمتر از سطوح جونده یا لبه دندان ها سفید خواهد شد.

بعضی از مصرف كنندگان ممكن است هنگام نوشیدن مایعات سرد در طول مدت زمان سفیدكردن دندان ها قدری حساس شدن دندان ها را تجربه كنند با بعضی دیگر ممكن است بدون مشخص شدن ناحیه ای خاص ،دندان ها ، لثه ،زبان ، لب ویا گلوحساس شود.چنانچه این حساسیت بیشتر از نسبت ملایم ظهور نمود ژل سفیدكننده را تا مشورت با دندانپزشك خود قطع نمائید. این علائم همیشه بعد از وقفه یك تا سه روز در مصرف سفیدكننده فروكش خواهد نمود.

پس ازرفع حساسیت انتخاب های ذیل را موردنظر قرار دهید.
1 ـ چنانچه مسئله تحریك لثه ها می باشد،یا قالب پلاستیكی بیشتر از حد معمول به لثه ها فشار می آورد یا شما بیشتر از اندازه (قطر بزرگتر) ژل بر روی حفره ها می چكانید قالب را برروی دندان ها قرار داده و خود در آئینه مشاهده و آزمایش نمائید.چنانچه قالب به لثه شما فشار می آورد از دندانپزشك خود جهت تنظیم آن كمك بگیرید. در غیر اینصورت سعی كنید كمتر از ژل در هر كاربرد استفاده نمائید .خصوصا چنانچه مشاهده نمائید كه لثه های شما سفید شده است.

2 ـ اگر حساسیت در دندان می باشد سعی نمائید نوبت های مصرف ژل را یك روز در میان یا حتی دو روز در میان نمائید.

3 ـ اگر حساسیت ادامه یافت از دندانپزشك خود درخواست ژل ضدحساسیتNSF مخصوص را بنمائید.

4 ـ چنانچه باز هم حساسیت ادامه یافت استفاده از ژل را قطع نموده و با دندانپزشك خود مشورت نمائید

بعد از كامل شدن روند سفیدكنندگی ،دندان های شما ممكن است قدری سفیدتر از حد معمول به نظر آید.ولی پس از دو هفته از زمان پایان استفاده از سفیدكننده ،دندان ها رنگ نهائی خود را خواهند داشت.
بعضی از استفاده كنندگان هرگز به كاربرد مجدد نیاز پیدا نخواهند كرد.چنانچه شما بعدها مقداری تیرگی برروی دندانهای خود مشاهده نمودید می توانید از كیت كوچكتر برای یك یا دو روز استفاده نمائید.

نكات مربوط به سفیدكردن دندان:
1 ـ باید دندان ها معاینه شوند،فاقد پوسیدگی بزرگ ،جرم و لك باشند.

2 ـ سفید شدن دندان ها بستگی به نوع آناتومی ،سن وضعیت دندان و بهداشت و رنگ دندان دارد.

3 ـ در زمان سفید كردن دندان در منزل،لثه ها احتمال حساس بودن در ناحیه ایی كه ژل با آن در تماس است (رنگ قرمز یا سفید) را دارد كه در مدت یك الی دو روز به حالت طبیعی باز می گردد.

4 ـ در طول زمان سفیدكردن به علت خشك شدن موقت دندان،نقطه هایی به رنگ سفید بر روی دندان پدید می آید.


آدرس مطب : 1
تلفن : 1 - 1

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
About usOur office Servicesبیوگرافیبرنامه هفتگي وتماس با ماخدمات مطبمطالب و مقالاتمطالب و مقالاتصفحه اصلیسوالات پزشکیپیامهای کاربرانسایتهای دیگر